Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Weblog juni 2014 - La Brenne (Fr)

8 -15 juni 2014

In juni was ik een weekje in Frankrijk. Ik bezocht onder andere het Parc naturel régional de La Brenne. Het is een vrij vlakke streek met veel meertjes. Die zijn ooit door mensen aangelegd om vis te kweken. Dat gebeurt hier nog steeds. Maar een deel van de meertjes en het omliggende land zijn tot beschermd natuurgebied gepromoveerd. Er is een Maison de la Réserve et de la Nature en een bezoekerscentrum en er zijn verschillende kijkhutten. Het gebied leent zich goed voor fietsen over stille landelijke wegen en wandelen.

Er komen veel watervogels voor. Door de ligging, zo'n 150 kilometer te zuiden van Orleans, zie je hier al wat meer zuidelijke soorten zoals steltkluten en hoppen. En ook vogels van het kleinschalige platteland die bij ons vrijwel zijn verdwenen. Ik heb er een paar dagen gekampeerd, heerlijk gegeten, gewandeld en gefietst en vooral naar vogels en orchideeën gekeken. De orchideeën komen in een volgend weblog aan bod. Nu eerst de vogels.

Klik op foto voor vergroting IMG_8800a (193K)
Woudaapje (f) La Brenne, juni 2014
Vlakbij de vogelkijkhut bij de Etang de la Sous was een paartje woudaapjes aanwezig. Het woudaapje is de kleinste reigerachtige die in Europa voorkomt, althans in het zomerhalfjaar. De vogel overwintert in Afrika. In Nederland is deze vogel tegenwoordig erg zeldzaam. Ook in Frankrijk is het geen dagelijkse verschijning. La Brenne is de enige plek in het Loiregebied waar het woudaapje nog broedt. Als je een woudaapje ziet, is het meestal zo dat de vogel even uit het riet opvliegt naar een andere plek in het riet. Het exemplaar op de foto, een vrouwtje, liet zich veel beter bekijken. Ze kwam op twee achtereenvolgende dagen vlakbij de kijkhut. Zelfs op een tiental meters afstand was de vogel tussen het riet soms nog moeilijk te zien door zijn schutkleuren en verstilde houdingen. Het mannetje dat elders in het riet zat liet een geluid als een lang aangehouden geblaf (om de drie seconden) als van een klein hondje horen. Door dat geluid kan de aanwezigheid van deze schuwe en verborgen vogels toch ontdekt worden.
Klik op foto voor vergroting IMG_8828 (151K)
Woudaapje (f), La Brenne, juni 2014

Nog een foto van deze zeldzame vogel. De aanwezige vogelaars zaten af en toe met de handen in het haar omdat de vogel te dichtbij kwam voor hun enorme telelenzen.

Behalve het woudaapje zie je hier ook vrij veel purperreigers en kwakken. De voor ons gewone blauwe reiger is hier ook te zien. Voor Fransen is het een vrij zeldzame vogel die ze graag fotograferen. Dat geldt ook voor de fuut en de hier broedende kokmeeuwen. Voor Hollanders wat wonderlijk.
Klik op foto voor vergroting IMG_8834 (72K)
Witwangstern, La Brenne, juni 2014
Witwangsterns die in Nederland maar af en toe gezien worden, broeden op sommige meertjes in La Brenne. Je ziet deze sierlijke vogel veel patrouilleren over het water, op zoek naar voedsel. Voor de kijkhut langs vlogen de witwangsterns af en aan met biezen die ze ergens oppikten, om hun nesten te versterken. Het is nog vrij lastig om zo'n snelle vogel zo dichtbij te fotograferen. De zwarte stern, ook een moerasstern, zie je hier weinig.
Klik op foto voor vergroting IMG_9019 (141K)
Geoorde fuut 2014

Ook geoorde futen broeden op sommige meertjes. Op het land zie je vogels die bij ons zelden te zien zijn, zoals hoppen en grauwe klauwieren. Langs een stille landweg zat er elke 100 meter wel eentje op de electriciteitsdraden.

Klik op foto voor vergroting IMG_9075 (167K)
De hier vrij zeldzame krooneend, een paartje, La Brenne, juni 2014

> Naar boven

>Naar beginpagina

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.