Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Sri Lanka 2014 - Vogels

Om een indruk te geven van de vogelrijkdom die op Sri Lanka is te vinden, hieronder foto's van 27 verschillende soorten, waaronder drie endemische soorten. De meeste vogels hier getoond behoren met enkele uitzonderingen tot de soorten die de niet in vogels geinteresseerde bezoeker niet snel zal waarnemen.

Door op een van de 28 miniatuurfoto's te klikken kan een diashow gestart worden. Deze kan overigens op elk gewenst moment beëindigd worden (klik hiervoor op het kruis in de rechterbovenhoek van getoonde foto).

witwangstern (Whiskered Tern, Childonias hybridus)Witwangstern (Whiskered Tern, Childonias hybridus) Ceylonese babbelaar, endemisch (Orange-billed Babbler, Turdoides rufercens)Ceylonese babbelaar, endemisch (Orange-billed Babbler, Turdoides rufercens) Bruine vliegenvanger (Asian Brown Flycatcher, Muscicapa dauurica)Bruine vliegenvanger (Asian Brown Flycatcher, Muscicapa dauurica) Blauwe kitta, endemisch (Sri Lanka Blue Magpie, Urocissa ornata)Blauwe kitta, endemisch (Sri Lanka Blue Magpie, Urocissa ornata)Roodwangmalkoha, endemisch (Red-faced Malkoha, Phaenicophaeus pyrrhocephalus)Roodwangmalkoha, endemisch (Red-faced Malkoha, Phaenicophaeus pyrrhocephalus) Kleine groene bijeneter (advolw.) (Green Bee-eater, Merops orientalis)Kleine groene bijeneter (ad.) (Green Bee-eater, Merops orientalis) Grote pieper (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus)Grote pieper (Paddyfield Pipit, Anthus rufulus) Malabarenneushoornvogel (Malabar Pied Hornbill, Anthracoceros coronatus)Malabarenneushoornvogel (Malabar Pied Hornbill, Anthracoceros coronatus) Indische slangenarend (Crested Serpent Eagle, Spilornis cheela)Indische slangenarend (Crested Serpent Eagle, Spilornis cheela) Indische kuifarend (Crested -or Changeable - Hawk Eagle, Spizaetus cirrhatus)Indische kuifarend (Crested -or Changeable - Hawk Eagle, Spizaetus cirrhatus) Blauwe pauw (Indian Peafowl, Pavco cristatus)Blauwe pauw (Indian Peafowl, Pavco cristatus) Javaanse maraboe (Lesser Adjutant, Leptoptilos javanicus) Javaanse maraboe (Lesser Adjutant, Leptoptilos javanicus) Indische ralreiger (Indian Pond, Ardeola Grayii)Indische ralreiger (Indian Pond, Ardeola Grayii) Malabarenkievit (Yellow-wattled Lapwing, Vanellus mlabaricus)Malabarenkievit (Yellow-wattled Lapwing, Vanellus mlabaricus) Kleine groene bijeneter (juv.volw.) (Green Bee-eater, Merops orientalis)Kleine groene bijeneter (juv.) (Green Bee-eater, Merops orientalis) Bruinkop bijeneter (Chetsnut-headed Bee-eater, Merops leschenaulti)Bruinkop bijeneter (Chetsnut-headed Bee-eater, Merops leschenaulti) Indische fluiteend (Lesser Whistling Duck, dendrocygna javanicus)Indische fluiteend (Lesser Whistling Duck, dendrocygna javanicus) Groene muskaatduif (Green Imperial Pigeon, Duculua aenea pusilla)Groene muskaatduif (Green Imperial Pigeon, Duculua aenea pusilla) Indische gaper (Asian Openbill, Anastomus oscitans)Indische gaper (Asian Openbill, Anastomus oscitans) Rifgriel of Grote griel (Great Thicknee, Esacus recurvirostris)Rifgriel of Grote griel (Great Thicknee, Esacus recurvirostris) Groene bijeneter (Blue-tailed Bee-eater, Merops orientalis cylonicus)Groene bijeneter (Blue-tailed Bee-eater, Merops orientalis cylonicus) Indische nimmerzat (painted Stork, Mycteria Leucocephala)Indische nimmerzat (painted Stork, Mycteria Leucocephala) (Indische) griel (Indian Thicknee, Burhinus indicus)(Indische) griel (Indian Thicknee, Burhinus indicus) Geelsnavelbabbelaar (Yellow-billed Babbler, Turdoides affinis)Geelsnavelbabbelaar (Yellow-billed Babbler, Turdoides affinis) Zwartvoorhoofdbabbelaar (Dark-fronted Babbelr, Ropocichla atriceps)Zwartvoorhoofdbabbelaar (Dark-fronted Babbelr, Ropocichla atriceps) Shamalijster (White-rumped Shama, Copsychus Malabaricus)Shamalijster (White-rumped Shama, Copsychus Malabaricus) Witbuikzeearend (White-bellied Sea Eagle, Haliaeetus luecogaster)Witbuikzeearend (White-bellied Sea Eagle, Haliaeetus luecogaster) Drongokoekoek (Drongo Cuckoo, Surniculus lugubris)Drongokoekoek (Drongo Cuckoo, Surniculus lugubris) web gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1
> naar boven
> Homepage

Vogelleven op Sri Lanka

Sri Lanka deelt veel vogels met de rest van het Indiase subcontinent. Er zijn zowel jaarvogels als overwinteraars uit de koudere gebieden in het noorden. Sri Lanka heeft door zijn moessonklimaat en de hoogteverschillen een grote verscheidenheid aan habitats: van regewoud tot droge vlakten met doornige struiken, van laagland en wetlands tot hooggebergte. Ook telt Sri Lanka een relatief groot aantal endemische soorten, waarvan wij er 24 zagen. Het eilandeffect op de soortvorming is hier goed merkbaar.

Omdat er nog steeds beweging is in de indeling in soorten en ondersoorten, verandert het aantal endemen nog steeds. Zo wist onze Sri Lankese vogelgids Upali Ekanayake tijdens onze trip te melden dat de Sri Lanka Swallow niet langer gezien wordt als ondersoort van de roodstuitzwaluw, maar als een aparte endemische soort. Het aantal endemen is recent ook met een toegenomen door de ontdekking van een nieuwe uilensoor: de Serendip Scops-owl.

Door een goede keuze van locaties - het noorden en noordoosten bezochten we overigens niet - en de kundigheid en kennis van onze gidsen, slaagde de groep erin om 207 verschillende soorten waar te nemen. Dit ondanks de vele regen die ons ook enkele soorten deed missen.

Veel voorkomende soorten, die zelfs de niet-vogelaar bijna niet over het hoofd kan zien op Sri Lanka zijn bijvoorbeeld de huiskraai, de jungle crow 9dikbekkraai), de spotted dove (parelhalstortel), de halsbandparkiet, de kleine zilverreiger, de koereiger, de middelste en grote zilverreiger, de blauwe reiger. Voorts de indische aalscholver, de indische ralreiger, de brahmaanse wouw, de kuifarend, de indsiche kievit, de oeverloper, de witwangstern, de chinese spoorkoekoek, de smyrna ijsvogel. En zo zijn er nog meer die ik hier niet allemaal zal noemen omdat degene die niet zo in vogels is geinteresseerd nauwelijks een kleine van een grote zilverreiger zal kunnen onderscheiden.

Op een nog later aan te maken pagina zal ik een volledig overzicht geven van de waargenomen vogels en nog wat nieuwe foto's plaatsen.

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.