Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Vogels Cuba 2011

Reisverslag Cuba 2011

Vogels op Cuba

Op Cuba zijn ongeveer 350 vogelsoorten waargenomen. Voor een Europeaan zijn heel veel vogels hier nieuw. Ik was eerder in Costa Rica, Nicaragua en Californië. Daardoor was een klein deel van de vogels op Cuba mij bekend. Ik gebruikte het boek "Birds of the West Indies", 2010, Raffaele, H. e.a., uitgegegeven door Helm. Dit is een goed hanteerbare veldgids met redelijke afbeeldingen, beschrijvingen en verspreidingskaartjes. Ik had voor de reis aangevinkt welke vogels op Cuba voorkwamen, zodat ik de kleine 200 soorten in de gids die niet relevant waren, snel kon overslaan. De enige vogelgids specifiek gewijd aan Cuba is de "Field Guide to the Birds of Cuba", 2000, Garrido, O.H. en A. Kirkconnell. Deze is nogal groot, zwaar en duur. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn - op ouderwetse wijze - niet bij elkaar geplaatst. Die viel daarom als veldgids af.

De opzet van de reis (groepsreis) was zodanig dat er weinig gelegenheid was om vogels waar te nemen. We brachten veel tijd in steden of op drukke plaatsen door, waren voornamelijk midden op de dag in de natuur en we maakten geen stops op voor de hand liggende vogelwaarnemingsplaatsen.

Niettemin heb ik ruim zestig soorten gezien. Het waren de meeste van de veelvoorkomende soorten op Cuba. Geen zeldzaamheden: dat vraagt om een specifiekere aanpak. Het jaargetijde was gunstig: veel van de noordelijke Amerikaanse migranten waren er nog. Daaronder veel Amerikaanse zangertjes en vireo's. Die zijn voor een Europeaan niet zo bekend en dus wat moeilijk op naam te brengen.

Ik was slechts voorzien van een pockercamera met een telelensje. Dat beperkte de mogelijkheden tot vogelfototgrafie. Met zo'n camera merk je hoe langzaam het afdrukken gaat vergeleken met een speigelreflex, zodat de vogel veelal gevlogen is voordat jer hebt afgedrukt. Op deze pagina toch wat fot's.

Op de laatste pagina een weergave van alle waarnemingen tijdens de reis.

Vogels Cuba - foto's

IMG_0564 (120K) Roodpootlijster (Turdus plumbeus, Red-legged Thrush) De roodpootlijster is een veel voorkomende vogel op de West-Indische eilanden. Waar je ook bent, als er wat rommelig groen is, dan zit er wel een roodpootlijster. Hij gedraagt zich als een merel. Ze zijn niet schuw.

IMG_0173 (176K) Palmzanger (Dendroica palmarum, Palm Warbler)
Een zangertje dat zich als een witte kwikstaart gedraagt. Op vrijwel elk grasveldje van een paar vierkantemeter met wat struikjes hipt wel dit kleine zangertje rond. Onder de staart is hij geel en in broedkleed breidt het geel zich over de buik/flanken uit.

IMG_0318 (113K) Kleine blauwe reiger (Egretta caerulea, Little blue Heron)
Veel voorkomend bij ondiep zoet en zout water in de Caraiben en Zuid-Amerika. De grijze snavel met donkere punt is onderscheidend. Dit exemplaar in een plasje pal naast een wegrestaurant.

IMG_0492 (72K)
Amerikaanse roodstaart (f)(Setophaga ruticilla, American Redstart)
Mannetjes Amerikaanse roodstaart zijn makkelijk te herkennen aan hun bonte roodzwarte uiterlijk. Het vrouwtje en de eerstejaars, zijn grijzer van boven en voorzien van gele vlekken voor de vleugel op de vleugel en op de staart. Ik heb wel geaarzeld of de vogel op de foto wel een vrouw roodstaart was. Op de foto zijn het geel op de vleugel en op de staart niet goed te zien.

IMG_0520a (145K) Katvogel (Dumetella carolinensis, Gray Catbird)
Volgens de gids "uncommon" op Cuba, maar toch verschillende malen gezien, altijd meerdere exemplaren bij elkaar in de buurt.

IMG_0723 (132K) Spotlijster (Mimus polyglottus, Northern Mockingbird)
De spotlijster zie je veel. Het zijn opvallende vogels met een lange staart en witte vlkken op hun vleugels in vlucht. Ze snoepen van vruchtjes in bomen. Zijn vaak met veel en maken veel lawaai.

IMG_0727a (74K)
Ovenvogel (Seiurus aurocapillus, Ovenbird)
Beweegt zich over de grond en vlucht weg in een struikje of tussen bladeren.Heeft een prachtige gouden streep op de kop.

IMG_0735a (128K)
Cubaanse groene specht (Xiphidiopicus percussus, Cuban Green Woodpecker
Endemisch op Cuba.

IMG_0738a (145K)
Een vliegenvanger, Tyrant flycatcher
Door de hoek waaronder de vogel gefotografeerd is, zijn verschillende details die nodig zijn om hem op naam te brengen niet goed zichtbaar. De vliegenvangers lijken erg op elkaar. Mijn gok is de Eastern Woodpewee, maar daar pleit tegen dat deze soort op Cuba slechts schaars voorkomt en dat de vleugelpunt niet lang is.

IMG_0770 (93K) Bruine pelikaan (Pelecanus occidentalis, Brown Pelican
Bruine pelikanen zie je niet makkelijk over het hoofd. Overal langs de kust zie je ze, maar oop op waterreservoirs die wat verder het binnenland in liggen. De vogel op de foto is nog niet geheel volwassen, blijkens zijn lichte borst.

→ naar boven

→ volgende pagina: Cuba lijst vogelwaarnemingens