Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Vogels Namibië 2009

ijsvogel1 (2K)

Namibië reisverslag

Nam1 (11K)

Inleiding: vogels kijken in Namibië

Weinig geeft grotere vreugde dan het gericht kijken naar vogels. In een nieuw, onbekend land leidt het waarnemen van de daar voorkomende vogels en soorten tot een soort ontdekkingsreis. De zintuigen zijn gespitst, de lucht, velden, bomen en struiken worden afgespeurd. De waarnemer begeet zich naar plaatsen en gebieden waar gewone toersisten niet komen en ziet daardoor ook nog wat minder bekende aspecten van het land. De vakantiedagen zijn vervuld van een lichte spanning over welke neiuwe soorten nu weer gezien zullen worden en in welke bochten we ons nu weer zullen moeten wurmen om net die ene vogel ook nog te zien. En eigenlijk is er altijd wel iets waar te nemen.

In Namibië zijn ongeveer 700 verschillende vogelsoorten waargenomen. De vogelwereld is rijk en zeer gevarieerd als gevolg van de uiteenlopende habitats. Er zijn maar weinig echte endemische soorten maar veel meer bijna endemische soorten. Voor een Europeaan is er heel wat bekends te zien (trekvogels), maar nog veel meer onbekends. Het was voor ons niet de eerst keer dat we in Afrika waren, maar het was wel de eerste keer in Zuidelijk Afrika, dus de vogelwereld was deels nieuw voor ons. De migratie van trekvogels uit het noorden was nog niet compleet toen wij er waren. Van verschillende soorten was het verenkleed in de overgang naar het broedkleed, wat determinatie soms lastiger maakte.

Onze reis stond niet alleen in het teken van vogels kijken, zoals het geval is bij veel reizen waarvan in "tripreports" voor birders verslag wordt gedaan. Het was een gewone vakantiereis, met extra aandacht voor vogels. We hebben ons er niet speciaal op gericht om juist de meest bijzondere (endemische) soorten op te sporen. De vogelwereld zoals deze aan een attente waarnemer overkomtis al rijk genoeg. Bij onze waarnemingen gebruikten we behalve kijkers, geen telescoop (licht reizen) of hulpmiddelen als bandopnamen van vogelgeluiden, lichten om nachtvogels te zien, etc. Wel las ik tripreports van anderen om goede waarnemingsplekken en andere nuttige informatie te verzamelen.

Op de volgende pagina volgt per dag een verslag met waarnemingen, ook van wild. Soorten die op veel plaatsen veelvuldig voorkomen zijn hieronder voorzien van (++) en worden niet steeds opnieuw genoemd. (+) betekent: relatief veel. Hoe verder de reis vorderde hoe meer de gemelde waarnemingen beperkt zijn tot nieuwe soorten. Leeuweriken, sunbirds en verschillende andere soorten zijn moeilijk te determineren, zeker voor iemand die voor het eerst in het gebied komt. We hebben daarom verschillende waarnemingen zonder zekere determinatie laten lopen. Van ongeveer 75 soorten heb ik foto's genomen, waarvan een aantal bij dit verslag gevoegd zijn.

Diavoorstelling 1

Klik op een foto om de voorstelling te starten

(25 fotos)