Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

archief weblog juli 2021

Juli 2021

>vorig weblog

>volgend weblog

Zevenhuizerplas, Populierenbosjes

Wonderen van het riet

Eind juli ging ik op een warme zondagmorgen vogels kijken bij de Zevenhuizerplas. Ik had niet al te hoge verwachtingen omdat de julimaand meestal wat vogels betreft erg rustig is. De meeste zingen en roepen niet meer, de ouders zijn vaak in de rui, de jongen zorgen al min of meer voor zichzelf.

Ik zag een witgat en een kleine zilverreiger, natuurlijk veel eend- en gansachtigen, hoorde weinig vogelgeroep en gezang. Ik zag in een flits het silhouet van een wat grotere vogel die in het riet bewoog. Iets wat een roerdomp kon zijn vloog achter bosjes over het riet en verdween zo snel dat ik niet zeker wist wat ik gezien had. Kortom: een typische lome zondagmorgen in juli.

RRR63468 (117K)
Woudaap (m)

Plotseling viel mijn oog op iets lichts in een rietrand op misschien 30 meter voor me. Het was een Woudaapje, officieel nu Woudaap genoemd! Een mannetje, dat vanuit de rand van het riet op een halve meter meter hoogte op de uitkijk zat. Hij zat niet erg stil, ging veel met zijn snavel in zijn verenpak, zat met ingetrokken nek, later ook even met uitgestrekt nek.

RRR63472 (143K)
Woudaap. Vergelijking met de meerkoet laat zien hoe klein een Woudaap is.

Het was een prachtige waarneming en de eerste Woudaap die ik in Nederland zag. Ik had er ooit eentje gehoord, een soort geblaf als van een klein hondje, ver weg, maar zo'n waarneming telt niet echt. De Woudaap is een vrij zeldzame broedvogel in Nederland. Geschat wordt dat er tegenwoordig 20 - 40 broedparen voorkomen (Vogelatlas van Nederland, SOVON, 2018). Zoals vaker zijn de aantallen achteruitgegaan.

De vogel leeft vrij verborgen in riet en lisdodden en na de paarvorming stopt hij met roepen, zodat hij niet makkelijk wordt waargenomen.

Na een aantal minuten nerveus gepoets en gestrek vloog hij laag over het water en verdween achter de rietrand van een ander plasje.

RRR63484 (51K)
Woudaap (m)

Als toegift zag ik een half uurtje wandelen verder een familie Baardmannetjes door de toppen van het riet vliegen. Alsof ze krijgertje deden. Baardmannetjes zie je vrijwel uitsluitend in het riet, net zo als de Woudaap en nog heel wat andere vogels.

RRR63511 (68K)
Baardman, boven juveniel m (geel oog), onder juveniel f (donker oog).

Lauwersmeer

Beelden van begin juli van flora, avifauna + konikspaarden in het Lauwersmeergebied.

RRR63333 (92K)
Kluut
RRR63360 (40K)
Grauwe Klauwier (m)
RRR63381 (37K)
Geringde Torenvalk (m)
RRR63402 (55K)
Kudde Koniks
RRR63412 (109K)
Blauwborst
RRR63420 (86K)
Rietorchis, ongevlekte bladeren, groeit massaal in bermen van paden in het Lauwersmeergebied.
RRR63423 (71K)
Bruin Zandoogje
RRR63424 (58K)
Vermoedelijk: "gewone" Bereklauw
RRR63425 (86K)
Vermoedelijk: Kale Jonker
RRR63431 (32K)
Steltkluut, langzamerhand een steeds frekwentere gast en broedvogel.

> naar boven

>vorig weblog

>volgend weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2021