Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Spanje - vogels in Catalonië

mei 2012

naar beginpagina Weblog

Spanje - Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 2012

Tussen de uitlopers van de Pyreneeën en de bergen van Catalonië ligt een vlak gebied met veel zoet- en brakwatermoerassen achter een strandwal. Wat hogerop zijn er kleine droge en steenachtig gebieden met garrigue-achtige begroeiing. Veel van dit vlakke gebied is nu tot landbouwgrond gemakt. Het is geirrïgeerd en je ziet er fruitbomen, akkers met mais, zonnebloemen en granen, olijfbomen en wijngaarden. Door de inspanning van natuurbeschermers is een deel van de oorspronkelijke natuur behouden, verspreid over uitelkaar liggende gebieden, die samen het Nationale Park Aiguamolls de l'Empordà vormen. Het is een prachtig natuur- & vogelgebied, vooral in de winter met overwinterende eenden en steltlopers en in het voorjaar, de trektijd. Met enig geduld zie je er wel een woudaapje, een purperkoet en natuurlijk al die exotische vogels van Zuid-Europa. Er zijn verschillende goede kijkhutten.

Wij bezochten het gebied ooit in de tachtiger jaren. De enthousiaste Hollandse eigenaren van een camping in het binnenland leidden toen een vogelexcursie naar dit gebied. We keken door verrekijkers naar vogels, een openbaring: wat je zo allemaal kon zien! Hier zag ik voor het eerst bijeneters, scharrelaars, een steenuil en een rode wouw die door de begleider op kilometers afstand als zodanig werd herkend. Dat maakte indruk op me. In recenter jaren zijn we er verschillende malen teruggekeerd. Zo ook dit jaar. Dit keer was het gebied met een kleine uitstap landinwaarts goed voor de waarneming van ruim honder soorten.

Hieronder wat foto's van gewone vogels uit het gebied.

gelekwikstaartiberica (44K) Gele kwikstaart, ondersoort iberiae

In de natte weiden vliegen de felgekleurde gele kwikstaarten van de ondersoort iberiae. Kenmerkend voor deze ondersoort is het wit op de keel. Onze gele kwik (flava) heeft een gele keel.

Ralreiger_1430a (79K)Ralreiger

Ralreigers zitten er veel in het park. Twee jaar gelden zaten er veel in een paardenweide vlak achter de camping. Nu vlogen ze op uit het hoge gras toen we langs een weinig belopen pad liepen. Deze ralreiger landde op een houten hek en bleef ons argwanend volgen.

bijeneter_1455a (140K)Europese bijeneter

Bijeneters zie je hier op bepaalde plaatsen volop. Afglopen jaar was dichtbij een weggetje een "bijeneterwand aangebracht". Net als oeverzwaluwen nestelen bijeneters in holen in een steile zandwand. Hier was goed te zien hoe paartjes bijeneters met de nestzorg bezig waren en elkaar het hof maakten.

bijeneters-paar_1466a (156K)Europese bijeneters, paar bij nesthol

steltkluut_1488a (156K)Steltkluut

Steltkluten zie je hier veel in ondiep water. Altijd weer eenuiterst sierlijke vogel, op zijn hoge poten.

Cettis-zanger_1588a (70K)Cetti's zanger

De Cetti's zanger is een klein zangertje dat een enorm harde metalige zang heeft. Het geluid dat de vogel maakt klinkt als zijn naam, met het accent op de laatste lettergreep, een paar keer herhaald. Meestal houden ze zich schuil in dichte struiken. Maar soms laat zo'n opgewonden standje zich even zien. Dan heeft hij wat van een kleinere uitgave van de nachtegaal met zijn roodbruinige rug.

Terug naar beginpagina Weblog

boven