Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels
260A2043kopie (124K) IMG_6619verwijzer (5K)

Voorjaar - Groene Jonker en Zouweboezem, April 2015

Op 10 april was ik dit jaar voor het eerst weer in "De Groene Jonker", het mooie plasdrasgebied van Natuurmonumenten bij Zevenhoven. Ik was uit op het waarnemen van de vroege rietvogels. Ik zag enkele boerenzwaluwen die de zomer aankondigden en zelfs vloog er toen ik net aankwam een purperreiger over. In het riet hoorde in vooral blauwborsten. Ik had ze vrijwel gemist in de Algarve waar er veel overwinteren. Kennelijk waren vele al naar het noorden vertrokken. De mannetjes waren niet erg actief met hun baltsvluchten. Maar in deze tijd zie je met wat geduld er al snel eentje toch hoog in het riet zitten. De blauwe borst met witte ster trots tonend.

Klik op foto voor vergroting Blauwborst
Blauwborst (Witster-), Bluethroat, Luscinia Svecica Cyanecula

Minstens zo karakteristiek voor de blauwborst is de roestrode staartbasis, die je alleen ziet als hij deze spreidt (onder).

Klik op foto voor vergroting 260A8914a (57K)
Blauwborst (Witster-), Bluethroat, Luscinia Svecica Cyanecula

Drie dagen later bezocht ik de Zouwboezem. Veel wind, opnieuw blauwborsten, maar vrijwel alleen op het gehoor waar te nemen. Hetzelfde gold voor de weer aanwezige rietzangers. Minstens twee vrouwtjes buine kiekendief en een man bruine kiek vlogen rondjes. In de boompjes en struiken veel tjitjaffen. Hieronder twee fotos van tjiftjaffen, waaruit blijkt hoe verschillend ze er uit kunnen zien. De bovenste met geel op de flanken, de onderste zonder spoor van geel. Let op de zwarte / donkere poten, een van de tekenen des onderscheids met de fitis die lichtbruine poten heeft.

Klik op foto voor vergroting 260A8937a (49K)
Tjiftjaf, Chiffchaff, Phylloscopus Collybita
Klik op foto voor vergroting 260A8988a (52K)
Tjiftjaf, Chiffchaff, Phylloscopus Collybita

Tenslotte op de onderste foto een in deze tijd zeer luidruchtig en schijnbaar alom aanwezig vogeltje: de winterkoning. Ze komen in deze tijd meer naar buiten en boven. Een mannetje wil wel eens even geprononceerd op een hoog takje gaan zitten. Pas dan zie je hoe mooi dit ogenschijnlijk oninteressante bruine vogeltje getekend is.

Klik op foto voor vergroting 260A8955a (86K)
Winterkoning, Wren, Troglodytes Troglodytes

> naar boven

> weblog maart 2015

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.