Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblogarchief
februari (2) 2020

Bezoek aan het Lauwersmeer in de winter

Onstuimig weer

Half februari huurde ik een midweek een huisje bij het Lauwersmeer op een vrijwel uitgestorven bungalowterrein. Het weer zat niet mee. Winter van betekenis hadden we nog niet gehad. Maar er stond nu dagenlang een harde tot stormachtige wind. De boot naar Schiermonnikoog had zelfs de afvaarten beperkt vanwege het weer. Er viel ook veel regen, dus jammer genoeg trof ik geen optimaal weer voor vogelwaarnemingen. Maar je moet het weer nemen zoals het komt.

De waterstand van het Lauwersmeer leek wel een halve meter hoger dan afgelopen najaar. Alle kwelders en moddervlaktes stonden onder water. Nauwelijks steltlopers te zien. Het riet en de bomen en struiken gingen woest te keer in de wind. Bij tijden bood dit mooie vergezichten.

Toppers

Op weg naar het Lauwersmeer maakte ik een stop bij het monument op de Afsluitdijk. Ik kon mijn kijker nauwelijks stil houden in de noordwester. In de luwte van het monument vond ik een paar Toppers tussen de Kuifeenden en wat Middelste zaagbekken. Toppers zijn geen volkszangers. Het is een eendensoort die lijkt op de veel bekendere Kuifeend. Toppers komen hier de winter doorbengen. Ze verblijven mestal in zeer grote groepen op het IJsselmeer en de Waddenzee of voor de kust. Meestal zo ver van land dat je ze niet kunt zien. Ze leven van schelpdieren die ze opduiken.

Topper (m)(95K)
Topper (m)

De man Topper heeft een zilvergrijze dwarsgestreepte rug. De man Kuifeend ziet er hetzelde uit maar zijn rug is zwart

Topper (f) (77K)
Kuifeend (f) - voor; Topper (f) - achter

Het verschil tussen vrouw Topper en vrouw Kuifeend: de eerste heeft een duidelijke witte snavelbasis die tot ooghoogte komt. Bij de vrouw kuifeend is het wit (vrijwel) afwezig.

Ezumakeeg

Het wemelde van de Bergeenden in het Lauwersmeer

Bergeend (94K)
Bergeend

Ik zag bij Ezumakeeg noord verschillende keren Buizerds die ik ervan verdacht Ruigpootbuizerds te zijn. Dit is een andere soort dan de Buizerd die je in Nederland veel ziet. De ruigpoten zijn wintergasten uit Scandinavi&eml;. Het is vrij lastig de twee soorten uit elkaar te houden. De vogel op de foto heeft een witte bovenstaart met een brede zwarte band - die op de foto niet goed te zien is. Verder een donkere buik, zwaar aangezette polsvlekken en vrij lichte onderste dekveren op de onderarmvleugel. Dat wijst allemaal op een vrouwtje Ruigpootbuizerd. Deze determinatie blijft er een met een klein vraagtekentje.

(Ruigpoot)buizerd (66K)
(Ruigpoot)buizerd
Buizerd (146K)
Buizerd - ruigpoot?

Dit jaar nog niet gezien: het prachtig getekende Nonnetje (m). De derde zaagbek, naast de Grote en de Middelste.

Nonnetje (m) (107K)
Nonnetje (m)

Ook de Roodhalsfuut was voor mij dit jaar een nieuwe soort. Deze fuut zie je niet zo snel. Hij verbleef een aantal dagen in de haven van Lauwersoog.

Roodhalsfuut (81K)
Roodhalsfuut
Kanoet (126K)
Kanoet

De Paezemerlannen

De Paezemerlannen is een kweldergebied buiten de waddendijk bij Paessens en Moddergat. De zeer harde wind had een groot deel van de kwelders onder water gezet. Daardoor werd het voor de overtijende vogels dringen in een vrij smalle strook aan de voet van de waddendijk. Vrijwel alle soorten die je in deze tijd op en rond de Waddenzee kunt verwachten waren aanwezig.

Scholekster (69K)
Scholeksters in de wind
Tureluur (64K)
Tureluurs rustend

Hazen waren hier ook rijkelijk te zien>. Ze stoorden zich niet aan de eenzame wandelaar, te druk met hun strijd om de vrouwtjes.

Hazen (91K)
Hazen in gevecht
Torenvalk (f) (29K)
Torenvalk (f)
Brandgans (62K)
Brandganzen

Het meest verrassend vond ik het kleine dozijn velduilen dat hier aanwezig was. Ik vermoed dat het hoge water de muizen in de richting van de voet van de dijk had gedreven. Een feestmaaltje voor de velduilen. Steeds vlogen er enkele velduilen op uit de lage begroeiing. Ik hoefde bij wijze van spreken alleen nog maar af te drukken voor een mooie velduilenfoto.

Velduil (55K)
Velduil

Het Groningerland

Op de laatste dag van mijn verblijf trok ik na de regen in de middag nog het oude land van Groningen in. Vrij onbekend terrein voor mij. Grote, sombere oude boerderijen op licht bollende kale akkers en piepkleine vrij armelijk ogende dorpen. Op een akker vond ik een groep Toendrarietganzen, een vrij schaarsere soort.

Toendrarietgans (96K)
Toendrarietgans

Nog verder bij Aduard - ik zag de hoogbouw van de stad Groningen al in de verte - trof ik enkele pestvogels. Ze zaten in een rij besdragende bomen langs een spiksplinter nieuw fietspad. Deze vogels vond ik dankzij een melding op Waarneming.nl

Pestvogel (46K)
Pestvogel

> naar boven

> vorige weblog

> volgende weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2020