Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblog archief mei (2) 2021

Mei (2)

>vorig weblog

>volgend weblog

1H8A2067 (71K)
Kokmeeuw, Nieuwe Driemanspolder

Lauwersmeer en Zuidlaardermeer

In de tweede helft van mei kampeerde ik weer bij het Lauwersmeer, begeleid door het gehoemp van de Roerdomp en het dudeljo van de Wielwaal. Het was erg nat geweest. Gelukkig had ik laarzen meegenomen, zodat ik nog behoorlijk kon lopen over de glibberige kleipaden van de Kollumerwaard.

Iemand attendeerde me op het nest van een Buidelmees. De Buidelmees vloog met onvoorspelbare intervallen in en uit het nest. In een flist verscheen en verdween hij. Op een tiental meters fourageerde hij verborgen in het riet. Het vergt ware kunst en veel geluk om in deze omstandigheden een geslaagde foto te maken. Mij is het niet gelukt. Een tweede Buidelmezennest bevond zich een paar honder meter verder. Hier geen zichtbare activiteit.

RRR62170 (73K)
Nest Buidelmees
Gelukkig waren erandere vogels die zich wat makkelijker lieten fotograferen.

RRR62203 (68K)
Juveniele Blauwborst

RRR62311 (62K)
Koekoek

RRR62320 (127K)
Grote Bonte Specht
RRR62340 (88K)
Rietgors
RRR62361 (50K)
Putter
RRR62425 (29K)
Knobbelzwaan
RRR62835 (30K)
Waakzame Tureluurs
RRR62723 (61K)
Grote Karekiet, tegenwoordig een zeldzame broedvogel (plm. 100 territoria). In de jaren 50 waren er nog 5000 territoria.
RRR62902 (106K)
Blauwborst, volwassen

Zuidlaardermeergebied

Aan de noordwestzijde van het Zuidlaardermeer is weidegebied ten behoeve van waterberging en natuurontwikkeling de afgelopen jaren omgezet in een prachtig moerasgebied. Voor de ontwikkeling van de vogelstand is dit zeer gunstig gebleken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een toename van de moerassterns.

Drie soorten moerassterns

De Zwarte Stern is een regelmatige broedvogel van moerasgebieden. Door achteruitgang van de habitat en nestmogelijkheden heeft de vogel het steeds moeilijker gekregen. Door beschermingsmaatregelen en kunstmatige drijvende nesteilandjes neemt het broedsucces weer toe. In het Zuidlaardermeergebied broedde deze vogel niet op krabbescheer (zals gebruikelijk) of kunstmatige eilandjes, maar op pollen in het veenmoeras.

RRR62950 (39K)
Zwarte Stern
RRR63018 (55K)
Zwarte Stern

De Witwangstern en Witvleugelstern broeden vooral in moerasgebieden in Oost-Europa (en Azië) Ze zijn de laaste jaren ook in Nederland te zien: Witwang sinds 2012, Witvleugel sinds 2015. Er broeden enkele tot enkele tientallen paren, vooral in het Zuidlaardermeergebied, waar een geschikte biotoop is. Het zijn waarschijnlijk populaties die afkomstig zijn van de meest nabije broedgebieden in Noordoost Duitsland.

Vorig jaar ging ik voor het eerst naar dit gebied om de de Witwangsterns te zien.Er vlogen er heel wat in de buurt van het dorpje Onnen. Dit jaar waren ze weer aanwezig.

RRR63036 (32K)
Witwangstern, onderzijde romp is vrij zwart

En dit jaar was de Witvleugelstern op een nest, te midden van tientallen broedende zwarte sterns een mooie bonus voor de lange omweg van het Lauwersmeer op weg naar Scheveningen. De andere Witvleugelstern fourageerde in de omgeving. Een sierlijke vogel met felwitte vleugels en staart die afsteken tegen een zwart lijf. Mijn allereerste Witvleugelsterns: een "lifer" in het jargon van de vogelaars. De fourageervlucht van de Witvleugelstern verloopt erg onvoorspelbaar. Dus de vogel is erg moeilijk goed in de lens te krijgen, tenzij hij ver weg vliegt.

RRR62978 (41K)
Witvleugelstern, bovenzijde vleugels is wit, evenals staart, kop hals en romp geheel zwart
RRR62981 (57K)
Witvleugelstern, onderzijde vleugels zichtbaar

Nog een paar andere vogels uit dit prachtige wetland.

RRR63075 (93K)
Kneu (m)
RRR63205 (68K)
Graspieper
RRR63118 (100K)
Ooivaar trekt schielijk zijn kop in om aanval te ontwijken van Kievit die zijn/haar nest / jongen verdedigt.

> naar boven

>vorig weblog

>volgend weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2021