Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblogarchief
mei (3) 2020

Lente in Zuid-Holland

Broekpolder, Vlaardingen

Het prachtige lenteweer houdt ook in mei maar aan. Ik zocht naar een plek niet al te ver van huis waar ik kans had een Wielewaal waar te nemen. Ik vond op internet een waarneming in de Broekpolder bij Vlaardingen. Deze polder is inmiddels omgevormd tot een grotendeels met bos, bosschages en struweel begroeid gebied met enkele ondiepe plassen en waterlopen. Jaren geleden heb ik hier eens een Ringsnaveleend gezien in de winter, een Noord-Amerikaanse soort. Zie mijn weblog van januari-februari 2015.

In de lente ziet het er hier wel anders uit. Ik struinde eerst door het gbied dat - terecht - "Ruigte" is genoemd. Het wemelde hier van de vogels die zich graag in struikjes verbergen, maar zich af en toe bloot geven. Ik zag Grasmussen, hoorde Nachtegalen, zag Kneutjes, Puttertjes, Fitissen, Tjiftjaffen. In wat grotere bosschages zong de Zwartkop, ik hoorde de Cetti's zanger. In een plas omgeven door bos zag ik behalve eenden, ganzen, Aalscholvers en Dodaersen, ook de Lepelaar.

D5RR3076 (72K)
Lepelaar

Op zo'n locatie als de "Ruigte" zie en/of hoor ik allerlei vogels die ik niet makkelijk op naam kan brengen. De vogels zijn vaak schuw en als ze zich al bloot geven en die mens zien staan, duiken ze meestal snel weer de beschutting van een dichte struik in. Lang stil blijven staan, wat verborgen bij een struik helpt op den duur. Geduld is belangrijk bij vogelskijken.

Ik ben jalours op mensen die veel vogels op gehoor kunnen determineren. Mij lukt dat minder goed. Ik heb de handicap dat mijn gehoor voor hoge tonen met de jaren achteruit is gegaan. Gelukkig heb ik sinds enige tijd hulp van gehoorappaaraten waarop ik een "vogelstand"" kan inschakelen, waardoor ik met een oor weer heel veel meer kan horen. Daarnaast vind ik het moeilijk de zang van minder gewone vogels over de jaren heen te onthouden en te herkennen. Al gaat dat mij met die "vogelstand" wel beter af. Ik luister lang en aandachtig en ik leer er veel bij. Daar word ik blij van.

Ook als je een vogel wel lang en goed kunt zien, valt het soms niet mee uit te maken waarmee je te maken hebt. De bekende kleine bruine vogeltjes (kbv-tjes). De vogel op onderstaande foto zat vrij lang in de kale top van een struikje zwijgend rond te kijken. Ik heb er mijn hoofd over gebroken welke vogel dit is, maar ik kom er niet goed uit. De vogel maakt een vrij "ronde" indruk. De bovenkant is bruin zoals op de foto, de borst en buik zijn vuil wit. Hij heeft vrijwel geen oogstreep, donkere/grijze poten, een grijze snavel met iets van geel erin. Slechts een zeer geringe aanzet van een lichte oogring. De rugzijde die op deze foto niet goed te zien is, had erg weinig opvallende kenmerken. De handpenprojectie kon ik niet beoordelen. Wellicht een jonge vogel. Mijn gok is een Tuinfluiter. Die meende ik daar inderdaad te horen. Misschien heeft iemand de oplossing.

D5RR3050 (28K)
mystery vogel: wie ben ik?

Kom mee naar buiten allemaal, dan horen wij de Wielewaal (...) is de zomer weer in het land. Tegenwoordig horen wij in Nederland het prachtige geluid van deze zomeraankondiger niet zo vaak meer. Ze zijn er nog wel, maar zeker in het westen van het land is de vogel schaars. De Wielewaal heb ik inderdaad gevonden in de Broekpolder, midden in een hoogopgaand bos dat vooral uit populieren bestaat. Dat is waar Wielewalen van houden: hoge populieren bij water. Ik heb hem gehoord, maar niet gezien. Dat overkomt je vaak bij Wielewalen.

Eendragtspolder bij Zevenhuizen en Zevenhuizerplas

Het Slechtvalkengezinnetje in de hoogspanningsmast trekt nog steeds veel bekijks van vogelaars. Het donsjong van vorige keren begint al aardig in de donkerdere veren te steken. De ouders vliegen af en aan met prooien.

D5RR3161 (86K)
Slechtvalkouder voert jong

De Visdieven met hun schrille kreten zijn hier talrijk. Het visje in de navel werd van de een aan de ander overgedragen. Bevestiging van de paarband?

D5RR3111 (45K)
Visdieven met visje

Aan de noordzijde van de Zevenhuizerplas ligt een gebied met de naam "populierenbosjes". Het is een samenstel van kunstmatige eilandjes voor de oever, rietvelden en enig bos met struweel. Onder vogelaars is het bekend dat het hier wemelt van de interessante rietvogels.

Op een zeer vroege ochtend trof ik er maar liefst vier of vijf Snorren aan die voortdurend hun eentonige geluid hoog in een rietsstengel lieten horen.

D5RR3296 (53K)
Snor

In de rietvelden leven verder veel Kleine karekieten, Rietzangers, Rietgorzen en Blauwborsten. De Blauwborsten zijn zo te zien aan de baltsvluchten van de mannetjes inmiddels hun tweede broedsel aan het voorbereiden.

D5RR3329 (74K)
Blauwborst
D5RR3393 (53K)
Blauwborst

Een stelletje Koekoeken is hier zeer luidruchtig en zichtbaar aanwezig. Af en toe laat het vrouwtje haar typische roep horen die overgaat in een soort zenuwachtig verminkt gekoekoek. Ze af en toe vliegen wijde rondjes, elkaar soms achtervolgend en strijken in steeds dezelfde hoge bomen neer. In het riet genoeg nesten om een ei in te leggen. Daar zijn ze nog wel even mee bezig. Op de foto: een mannetje.

D5RR3468 (46K)
Koekoek

> naar boven

>vorige weblog

>volgend weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2020