Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

archief weblog augustus 2021

Augustus 2021

>vorig weblog

>volgend weblog

Zouweboezem en Laagravense plassen

Op weg van Scheveningen naar Amsterdam, via een omweg. Eerst langs de Zouweboezem, om te kijken of er nog Purpereigers waren. De Zouweboezem is een van de plekken waar al jaren een flinke groep Purperreigers broedt. De broedtijd is nu wel voorbij en ze gaan zo langzamerhand al weer naar Afrika. Ik was er midden op de dag. Er was niet veel vogeldrukte waar te nemen. Maar Purpereigers zag ik, in een half uur een stuk of tien die af- en aanvlogen, alsof ze nog hun nestplaatsen bezochten.

R6RR3596 (27K)
Purperreiger

De volgende stop was bij een plasje in Laagraven, vlakbij Utrecht, Houten en Nieuwegein. Er wordt al sinds 1 juli in dit gebied een Dwergaalscholver gezien. Een zeldzaamheid in Nederland. Dichtstbijzijnde leefgebieden zijn in Zuidoost-Europa te vinden. Kenmerkend in vergelijking met onze "gewone" Aalscholver: kleine omvang - bijna de helft kleiner - , bruine kop met korte snavel en steil voorhoofd, relatief lange staart, de rug- en vleugeldekveren met een kenmerkend patroon.

Het was niet moeilijk de vogel te vinden. Veel vogelaars hebben hun levenslijst met deze makkelijke waarneming een puntje opgehoogd. Ik was ongeveer de elfhonderdste waarnemer die zijn waarneming op Waarneming.nl meldde. Gemiddeld zeker 25 per dag.

R6RR3603 (153K)
Dwergaalscholver tussen poetsende Wilde Eenden

> naar boven

>vorig weblog

>volgend weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2021