Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

In het kort

Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl sinds 2009.

Weblog. In mijn weblog bericht ik in woord en met foto's over mijn vogelwaarnemingen. Soms schrjf ik over andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving.

Verslagen van meerdaagse wandelingen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap, ik geniet ervan. Maar ik zie ook dat veel van ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen en ondergeschikt wordt gemaakt aan economisch gewin. En daar geniet ik minder van.

Reisverslagen. Sinds 1996 maak ik verre reizen. Op deze website verslagen van enkele reizen vanaf 2009, voorzien van veel foto's.

Vogels op reis. Op (verre) reizen kijk ik - ook - naar vogels. Ik geef een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfoto's zit er bij.

2019

Achtergrond

Ik maak regelmatig wandelingen: dagwandelingen en meerdaagse wandelingen door Nederland. Ik heb er sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw inmiddels vele gemaakt. In 2005 begon ik met het maken van foto's op die wandelingen. Ik wilde zo de herinneringen aan mijn wandelingen levend houden. Maar alleen foto's bleken daarvoor niet genoeg. Daarom besloot ik toen ik in 2007 een wandeling door de Peel ging maken, een verslag met foto's te maken, dat makkelijk toegankelijk was. Dat eerste verslag werd het begin van de huidige website www.rietblog.nl, over wandelen, reizen, vogels en met een weblog. De website wordt gemaakt door Rolf Riethof.

Wandelen door het Nederlandse landschap

Wandelen doe je bij uitstek om de tocht zelf, niet om het einddoel. Het maken van de tocht is een - meestal lichte - fysieke uitdaging die als zodanig veel bevrediging kan schenken. Evenals je benen, komen je gemoed en je gedachten in beweging tijdens een wandeling. Je gaat denken over jezelf en over wat je waarneemt in je omgeving. Wat je dan denkt en voelt is vaak ongestuurd en drijft mee op de stroom van het lopen, als een blad in een beek. Het is snel verdwenen..., tenzij je af en toe iets vastlegt. Dan heb je een herinnering die je later kunt terughalen.

Veel van de wandelingen die ik maak, zijn door anderen uitgezet en beschreven. Een uitgezette wandeling kiest zo veel mogelijk een route die aansluit bij de belangstelling van de makers. Men zoekt vaak natuur en historische erfgoed op. Ik kijk graag naar de natuur tijdens het wandelen. Maar als je door Nederland wandelt, dan springt vooral in het oog dat vrijwel alles door mensen is ingericht. Dat geldt ook voor het meeste van wat we doorgaans als natuur beschouwen. Ik ben gefascineerd geraakt door wat mensen van hun omgeving hebben gemaakt en waarom. Waarom is dat de ene keer mooi en de andere keer lelijk uitgevallen? En waarom vind ik eigenlijk iets mooi of lelijk, aangenaam of vervelend?

Reizen

Verre reizen maak ik sinds 1996. De overweldigende ervaringen en gevoelens die mijn eerste reis in dat jaar in China opleverde, heb ik nu wel in wat mindere mate, maar nieuwe landen bezoeken blijft boeien. Het is de ontmoeting met het nog onbekende die het reizen spannend maakt.

Vogels

Halverwege de negentiger jaren ben ik "vogelaar" geworden. In mijn jeugd had ik al genoten van de gewone weide- zee- en duinvogels in mijn omgeving. Ik pakte dat opnieuw op, nu voorzien van een goede verrekijker en later ook telescoop. Geleidelijk aan kwamen de meeste gewone Nederlandse broed- en trekvogels op mijn lijstje en ook wat zeldzaamheden. Een echte twitcher werd ik niet. Daarvoor ben ik iets te weinig fanatiek. In verre landen is er voor vogelaars vaak veel te zien. En door het vogelen kom je op plaatsen waar je normaal niet zou komen. Sinds een paar jaar noteer ik welke vogels ik op mijn verre reizen zie. En ik span me in om er op zo'n reis veel te zien, overigens zonder er een twitchreis van te maken. Zelf gebruik ik vogelreisverslagen van anderen om me - vogelsgewijs - voor te bereiden op mijn reis. Misschien hebben anderen weer wat aan mijn verslagen.

de auteur

→ naar boven