Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Weblog archief januari 2014

Weblog 30 januari 2014 - Soest, Lange duinen.

IMG_6143 (68K)

Wandelen rond de Lange duinen bij Soest. Prachtig als het enigszins heiïg is en de zon laag staat. Maar ook even mopperen: honden zie je hier te over, ook hun sporen in het zand. Het is toegestaan je hond hier vrij te laten lopen. Onbegrijpelijk. Hondenbezitters hebben tegenwoordig veelal minstens twee viervoeters. Per auto rijden ze naar een parkeerplaatsje en laten vervolgens de beesten de natuur in hollen. Goed voor het milieu?

Weblog 23 januari 2014 - Wandelen Naarderenk e.o.

IMG_6089 (46K)

Langs en over de versterkingen van de vesting Naarden maakten wij (de meelopers) een wandeling richting Naarderenk en Eukerberg. Een stil pareltje ingeklemd tussen Randmeer en woonwijken. Het was een sombere en vochtige dag.

Weblog 18 januari 2014 - Deltagebied, Brouwersdam

Mijn jaarlijkse tochtje naar de Brouwersdam in de winter viel op een zaterdag omdat de weersvoospelling voor die dag het beste was van de week. Dat beloofde veel volk langs de dam. Eerst wandelde ik nog een paar uur door de Kwade Hoek op Goeree. Prachtig kust- en duinlandschap waar de dynamiek als gevolg van water en wind, begroeiing en stroming nog vrij spel hebben. Althans aan de zeezijde. Voor Goeree zwom een flinke school eidereenden, voornamelijk mannetjes. In de bomen bij het parkeerplaatsje viel me vooral de heldere zang van de zanglijster op. Die zijn er vroeg bij.

IMG_6048 (55K)

IMG_6044a (56K)

Langs de Brouwersdam was het meteen raak. Een groepje mannen met zware telelenzen en statieven zat pal langs het water van het haventje. Enkele meters voor hen zwom een zeekoet rustig rond, dook af en toe onder en keek naar de belangstellenden. Ik kon het niet laten deze wat verdwaalde vogel ook te fotograferen. Na een zwarte zeekoet (zie weblog 15 oktober 2013) nu ook een gewone zeekoet van dichtbij vastgelegd.

Verder zag ik langs de dam een zwarte zee-eend, enkele ijseenden en kuifduikers. Ook enorm veel middelste zaagbekken en brilduikers verspreid voor de dam. Een Belg kwam zich beklagen dat er geen duikers waren. Ik wist echter dat ze zich vaak ophouden pal tussen spui en kust van Schouwen. Inderdaad zag ik daar zeker 10 roodkeelduikers zwemmen. Wel vrij ver weg, zodat een ongeoefende waarnemer ze makkelijk voor futen kon aanzien.

Verder was er tussen 500 en 1000 meter voor de dam een enorme samenscholing van eidereenden en zwarte zee-eenden. Ze hielden zich op in een stroomschifting waar waarschijnlijk veel voedsel te vinden was. Op de terugweg zocht naar toendrarietganzen, die ik niet vond. Veel dichter bij huis, onder Schipluiden vond ik wel twee families kleine rietgans tussen de kolganzen en brantganzen.


Weblog 16 januari 2014 - Driebergen

IMG_5923 (137K)

Vlakbij station Driebergen/Zeist staat dit koepeltje in het park Beerschoten - Willinkhof. Aardig als je zoiets voor je plezier kunt neerzetten. Gezien tijdens struinwandeling meelopers.

Weblog 14 januari 2014 - Kokoshka, Museum Booijmans Rotterdam

Een van de zelfportretten van deze schilder, die vooral zeer krachtige portretten maakte.
IMG-20140114-00263a (84K)

Weblog 13 januari 2014 - Vogelplas Starrevaart

IMG_5837a (68K)

Wulpen in ondiep water bij het eilandje naast de kijkhut.

IMG_5878a (80K)

Zwarte Ibis met wulp. Al een tijd verblijft een groepje zwarte ibissen in deze omgeving. Ik zag er twee. Ik heb de indruk dat deze vogels de laatse jaren in de winter steeds vaker en verder naar het noorden rondzwerven.
IMG_5914a (107K)
Krakeend (man) in broedkleed.

Weblog 6 januari 2014 - Scheveningen, boulevard en strand

IMG_4722a (71K)

Nieuwe inrichting boulevard: opvallende loopbrug (niet handig)

IMG_4730a (48K)

Branding breekt tegen zuidoostenwind in

IMG_4739 (72K)

Dierenambulance en eerste hulp voor zeehonden wisselen vangst uit


Weblog 5 januari 2014 - Willeskop

IMG_4710 (50K)

Op zondag 5 januari, na familiebezoek, wandelde ik door het nog vrij nieuwe, door Staatsbosbeheer aangelegde natuurgebied Willeskop. Het gebied ligt tenzuidwesten van Montfoort. Bestaande wateren zijn hier verbreed, het waterpeil is verhoogd, zodat er een plas-dras gebeid is ontstaan, omzoomd door oude kades, met wilgen en elzen begroeid, rietvelden en drassige graslanden. Dit alles levert, ook op een grauwe winterdag, mooie plaatjes op.
IMG_4715 (54K)
Er stond een stevige koude wind en de paden waren zeer modderig. Dat hield in ieder geval veel zondagse wandelaars op afstand. Je kan er een rondje van zo'n 7,5 kilometer lopen. In het water - of er langs - zeer veel smienten, kuifeenden, grauwe ganzen en wat brandganzen en canadese ganzen. De enige bijzonderheden die ik zag: een nonnetje (vrouw) en een slechtvalk die even kwam kijken, maar snel naar het noorden afboog.

IMG_4721 (68K)

Weblog december 2013

Renée overleden, 6 december 2013

De dag na Sinterklaas - we vierden het feestje nog kort met kinderen en kleinkinderen - is Renée, mijn lieve en dierbare vrouw, overleden. Ze was zeventig jaar. Dit weblog is niet opgezet om over persoonlijke en familiezaken te berichten. Maar deze ingrijpende en verdietige gebeurtenis wil ik wel melden.

Renée had al een aantal jaren blaaskanker die niet te genezen was. Ze is na deze tijding dapper en veelal opgewekt en vol humor door gegaan met leven, ondanks de vele zware behandelingen en de wetenschap dat dit niet zou overgaan.

We hebben in deze tijd - samen - uit het leven gehaald wat er te halen viel, veel reizen gemaakt en intensief met onze dierbaren geleefd. Het laatste half jaar ging Renée lichamelijk steeds meer achteruit. Renée wilde eind oktober nog heel graag een keer kort naar Portugal gaan. Begin november waren we daar. Enkele beelden van die reis heb ik eerder op het weblog gezet.

Toen we half november terugkwamen ging alles heel snel. We werden er eigenlijk nog door overvallen. Zoals Renée lang van te voren al had besloten en geregeld, is ze er uiteindelijk vrijwillig uitgestapt. Geestelijk nog juist helder genoeg om afscheid te nemen van haar naasten. Gelukkig, want zo wilde ze gaan. Op 13 december, onze 47-jarige trouwdag, is ze gecremeerd.

Hieronder een van de laatste foto's van Renée, in Portugal gemaakt.

IMG-20131108-00248a (117K)

> naar boven ------------- vorige weblog > weblog juli -december 2013

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.