Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Peellandpad

voeten
statie

Handel - Crayenhut

Etappe 4

Vrijdag 5 oktober 2007. Veelbelovend weer. Vroege ochtend herfstkoud, daarna veel warme zon, gevolgd door veel cumulus, 17 graden. Weinig wind.

We zijn inmiddels zover van den Bosch dat onze aanrij route met de trein nu via Helmond gaat. De buschauffeur in Helmond veronderstelt dat we naar de kermis gaan als we als bestemming Handel noemen. Zien we eruit als kermisstappers? Het is zondagmorgen en daarom nog stil in de bus. Een vrouw gaat bij de chauffeur zitten, praat honderd uit tot ze bij het ziekenhuis moet uitstappen.

In Handel blijkt de hoofdstraat inderdaad nu kermisterrein te zijn en het verkeer wordt daarom omgeleid. Uiteraard is de kermis om deze tijd nog niet open. We kijken even rond in het kleine centrum van Handel. We bekijken een van de staties waarvan we er langs de weg al meer zagen. Handel is nog steeds een bedevaartplaats. Bij de VVV is een vitrine vol met kitscherige heiligenbeeldjes en soortgelijke objecten, koopjes voor de echte gelovige.

Wij zijn slechts wandelaars en gaan verder, door het Mariahofke en langs een paar mooie huizen, de zondoorschenen bossen rond Handel in. Een traject deze keer met relatief weinig asfalt en veel bos. De bossen hebben intrigerende namen als Cleefwits en Sijp.

Cleefswit

De bossen zijn stil en mooi. Het is een heel goed paddestoelenjaar. Eerder zagen we al veel vliegenzwammen en boleten en nog wat andere soorten. Vandaag is het de dag van de zwammen met bijzonder kleuren. Na de bossen lopen we over een paar typisch rechte peelwegen naar een ander, groter bosgebied.

Alle bossen hier zijn eind 19e eeuw door welvarende ondernemers aangeplant, meestal op stukken grond die niet geschikt waren voor de landbouw: te arm, te nat. Veel van die ondernemers kwamen uit Twente waar ze hun geld in de textiel verdiend hadden. Hier in de Peel vonden ze nog land dat ontgonnen kon worden. De Heidemaatschappij werd ingeschakeld om het terrein te effenen en greppels voor de ontwatering te maken. Vervolgens werd er productiebos op geplant en op een mooie plek zette de ondernemer zijn buitenhuis neer.

Ook de Stippelberg waar we nu aankomen heeft zo'n historie. Een jaar of 10 geleden heeft Natuurmomenten hier het heft in handen genomen. Het bos wordt nu geleidelijk in een meer natuurlijke staat gebracht. Vallende bomen blijven liggen en op de voormalige zandverstuiving - de heuvels hier waren de "stippels" in de naam van het landgoed - is het bos flink uitgedund. We lopen ruim 6 kilometer achterelkaar door dit gevarieerde bos.

De westelijke kant, waar we het bos betreden, roept een vreemd gevoel op. De lucht staat hier stil, het bos lijkt te zweven. Komt dat door de overdadig aanwezige bochtige smeele, die de bodem aan het oog ontrekt en de contouren zacht maakt? Hier hebben weinig mensen gelopen. Dat betekent in dit jaargetijde ook dat de voorste wandelaar herhaaldelijk in het web van een kruisspin belandt.

Al is het bos onder de hoede van Natuurmonumenten, toch treffen we er een jagershuisje op palen aan.

Na dit bijzondere stuk wordt de rust verstoord door wandelaars die met hun nordic stokken aan hun conditie werken. Midden door het bos loopt een autoweg die we oversteken. Langs het huis van de boswachter lopen we, langs het landhuis, en we blijven op een de privacy respecterende afstand. Bij het landhuis is het bos gevarieerder, overblijfsel van vroegere parkaanleg. We komen bij een heide die grotendeels overgroeid is met - opnieuw - bochtige smeele, die de daar grazende runderen klaarblijkelijk versmaden.

Hierna komen we bij Crayenhut het einddoel van onze etappe. Het is de naam van een huis dat hier ooit midden in het veen gestaan heeft, een etappeplaats voor de weinigen die hier het veen durfden over te steken. Nu valt het niet meer te traceren. Even verderop, waar we op de bus moeten wachten, vinden we een gedenkplaats voor de katholieke schuilkerk die hier net over de Limburgse grens stond. In Brabant werd de beleving van het katholieke geloof lange tijd kort gehouden na de reformatie. In Limburg was dit veel minder het geval vanwege de andere status van deze provincie.

→ naar boven

→ etappe 5

Langgevel boerderij

Herfstlicht

Bijzonder gekleurde paddestoelen 1

Bijzonder gekleurde paddestoelen 2

Bijzonder gekleurde paddestoelen 3

Bijzonder gekleurde paddestoelen 4

Bochtige smeele

Kruisspin

Ooit stond hier een katholieke schuilkerk

Handel die de randstedeling niet kent

→ naar boven