Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Deltapad

voeten

Vlissingen - Sluis

etappe 9 - zondag 19 april 2009

Na de treinreis stap ik tegen tienen op het veer van Vlissingen naar Breskens. Het is wat de Engelsen glorious weather noemen. Het veer is rustig. Enkele fietsers en wandelaars maken de oversteek. Op de Westerschelde zie ik dwergmeeuwen en grote sterns. De veerhaven van Breskens is verstild. Ooit kwam hier het autoveer aan. De installaties zijn er nog, maar liggen er ongebruikt bij.

IMG_1901 (10K)
Baken oude veerhaven van Breskens

Vogels

Ik ga meteen rechtsaf de dijk/duinen op. Inderdaad de duinenrij langs de Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen houdt het midden tussen dijk en duinen en vrijwel overal loopt er een pad over of vlak langs de kruin, zodat je de zee en het land tegelijk overziet. Een kilometer verder zie ik een grotendeels zwarte vuurtoren. Vlak er voor is de trektelpost Breskens, op deze zondagochtend goed bemand.

IMG_1903 (15K)
Vogeltrektelpost Breskens

Bij oostenwind wordt de trek naar de kust gestuwd. De meest vogels zoeken de kortste oversteek over het water. Voor de Westerschelde is die hier bij de vuurtoren. Voortdurend vliegen er dan ook vogels op geringe hoogte tegen de oostenwind in over mijn hoofd. Het zijn vooral duizenden graspiepers, honderden boerenzwaluwen en groepjes postduiven die waarschijnlijk in Noord-Frankrijk zijn losgelaten. Verder zie ik drie beflijsters en twee gele kwikstaarten op een paar meter boven mijn hoofd langstrekken.

IMG_1914 (23K)
Patrijs in de Zwarte Polder

Wat vogels betreft wordt het een goede dag. Ik hoor later nog nachtegalen en zie mijn eerst grasmussen van het seizoen. Ook twee keer een koppel patrijzen, waarvan één koppel in het natuurgebied de Zwarte Polder.

Internationaal toerisme

Dat loopt lekker. De zon schijnt en enkele kilometers na Breskens is aan landzijde de recreatiedruk even wat afgelopen. Het water is intussen flink gezakt zodat de houten strandhoofden steeds meer zichtbaar worden. Op de fietspaden die ik ook vaak moet volgen, overheersen Duitsers en (Franstalige) Belgen, die een uitstapje over de grens maken.

IMG_1920 (17K)
Lelijke flats bij Cadzand

IMG_1921 (18K)
Alweer een beeldje van een vissersman

Voor Belgen is het zo te zien een sportief statement om op zondag met de familie te gaan fietsen. Op de strandtenten staat "frituur", het licht en de sfeer is zuidelijk. Cadzand-Bad is een sfeerloos vakantiedorp dat ik zo snelmogelijk passeer.

Zwin

Het Zwin waar het plaatsje vlakbij ligt is fraaier. Het grootste deel van de slikken ligt in België. Vanuit Nederland is de skyline van Zeebrugge wel erg zichtbaar. Aan de Nederlandse zijde van het Zwin is een groot deel van het strand voor recreatie gereserveerd. Vlak voordat ik de kustrook verlaat, kom ik de twee deltapadwandelaars van het veer naar Breskens tegen. Zij zijn vanochtend met de bus naar Sluis gegaan en daar aan het Deltapad begonnen.

IMG_1926 (18K)
De polders in

Naar Retranchement

Mijn laatste etappes liepen steeds langs de kust, door duinen en recreatiegebieden. Nu betreed ik met de laatste 12 kilometer van het pad een geheel andere wereld. De wereld van polders, landbouwgronden, lange rechte sloten en wegen, bomenrijen, een wereld waar recreanten vrijwel ontbreken.

IMG_1945 (18K)
Drieling grenspaal bij Retranchement

Het grootste deel van het Deltapad laat de wandelaar de uitkomst zien van de voortgaande strijd om het gebruik van het land en de zee langs de Nederlandse kust. Scheepvaart en havens, industrie, visserij, zeewering, verkeer, natuurbehoud en natuurgebied, zich moderniserende landbouw, wonen en dorpsuitbreidingen en vooral recreatie in allerlei gedaanten, verdringen elkaar in deze smalle kuststrook. Vaak is de recreatie als overheersende factor aanwezig en zelden wordt het oog daardoor gestreeld.

IMG_1947 (19K)
Rechte wegen na Retranchement

Nu beland ik in een gebied waar de landbouw de boventoon voert. Door de saaie akkers en plattegronden die na ruiverkavelingen zijn ontstaan is het oude erfgoed bijna vernietigd, alleen lopen er hier en daar nog oude kronkelige dijkjes door het land. Dat is bijvoorbeeld in de Willem Leopoldpolder uit 1873 het geval.

Het dorpje Retranchement ligt gevat in de wallen van een enorme vesting die de toegang tot Sluis of Brugge bewaakte. Hier is het weer mooi lopen (de Wallenroute). En her en der zie ik nieuwe natuurgebieden in wording. Later, vanuit de bus terug naar Breskens, zie ik dat oude kreken nu machinaal in ere worden hersteld. Hier wordt natuur die eerst was weg gewalst opnieuw gemaakt. Over enige jaren zullen de kreken weer de indruk van echte natuur wekken.

IMG_1953 (29K)
Zomertulpen, een zeldzame stinzeplant

Intussen worden de stapelwolken boven België steeds donkerder en trekken over de grens. De zon verdwijnt, het wordt fris en er valt zelfs een enkele druppel. Ik spoed me nu naar Sluis om de bus te halen en volg smalle maar verharde wegen. Ik zie een sperwer en kom aan op de vesting van Sluis. In het gras twee eenzame zomertulpen.

IMG_1957 (15K)
Verkeerd huis in Sluis

Sluis lijkt een stil plaatsje vanaf de vestingwallen. Het uitzicht is rustiek. Door de vele bochten is de voortgang wel traag en dat valt zwaar zo aan het eind van deze etappe. De vermeoidheid doet zich voelen. Aangekomen in Sluis zelf, blijkt dit plaatsje een toeristenkermis te zijn. In drommen loopt men door de straatjes en zit men op de vele terrassen, overal zijn parkeerplaatsen voor de talrijke Belgische toeristen. Hier moet ik niet wezen. Als ik in de bus naar Breskens zit gaat de zon weer schijnen. Het deltapad zit er op.

IMG_1960 (23K)
Dhr. van Dale, van het woordenboek, kwam uit Sluis

→ naar boven

→ terug naar Homepage

IMG_1906_1 (27K)
Vuurtoren Breskens

IMG_1908_1 (39K) Kustverdediging met houten palen

IMG_1913_1 (38K) Kust bij de Zwarte Polder

IMG_1924_1 (51K) Het Zwin

IMG_1930_1 (57K) Koeien drinken uit een voormalige stroomgeul, Leopoldspolder

IMG_1932_1 (43K)
Molen Retranchement

IMG_1935_1 (39K) Schuur in Retranchement

IMG_1937_1 (73K) Muziektent van Retranchement

IMG_1938_1 61K)
Voormalig schoolgebouw, Retranchement

IMG_1940_1 (53K) Langs de wallenroute

IMG_1946_1 (56K) Stijlvol huis, Terhofstede

IMG_1949_1 (40K) Schuur voor bewoning opgeknapt

IMG_1955_1 (42K) Sluis

IMG_1959_1 (47K)
Centrum vam Sluis: uitstap voor Belgen

→ naar boven