Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Cuba 2011 Fotoverslag

Vogels Cuba

IMG_0661a (25K)

Revolutie

Het kan niemand in Cuba ontgaan, dat er een revolutie heeft plaatsgevonden. En dat die revolutie nog steeds doorgaat. Daarvan zijn veel tekenen in het openbare leven zichtbaar. Leuzen en monumenten, musea en manifestaties - vooral van mensen in uniformen en scholieren, ook in uniform. Er worden continu kleine en grote overwinningen behaald kan je overal lezen. De VS en het imperialisme zijn de vijand. De mannen van de jaren vijtig en zestig gebruiken de revolutie nog steeds voor de pedagogie van het volk. Dat komt tot uitdrukking in veel leuzen die te vinden zijn langs wegen in fabrieken, op gebouwen. Revolutie is met discipline en orde werken; revolutie is de waarheid spreken. Enzovoort.

Che Guevara is alom aanwezig en geliefd, omdat hij de beslissende slag tegen dictator Battista bij Santa Clara won. De dichter Jose Marti, naar wie iedere hoofdstraat en elk centrale plein is genoemd, zien we ook heel vaak. Fidel is wonderlijk genoeg minder in beeld met zijn hoofd. Wel wordt hij vaak geciteerd.


IMG_0207 (43K) IMG_0321 (33K)

IMG_0251 (39K) IMG_0587 (42K)

IMG_0640 (40K) IMG_0657 (43K)

IMG_0664 (43K) IMG_0650 (55K)

IMG_0256 (29K) IMG_0426 (32K)

→ naar boven

→ volgende pagina: Cuba auto's