Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Cuba 2011 Fotoverslag

Vogels Cuba

Vervoermiddelen in Cuba

Behalve personenauto's (taxis), bussen, vrachtauto's, fietsen, motoren (met zijspan) en scooters (heel weinig), zie je in Cuba nog tal van andere vervoermiddelen. Dat heeft te maken met het tekort aan gemotoriseerd vervoer, de kosten van brandstof en .. het toerisme.

Bussen zijn vaak oud, tot zeer oud, zelfgebouwd in de laadbak van vrachtauto's of overgenomen van Europese landen. Er rijden voormalige Nederlandse bussen van Arriva, waarop nog steeds staat "buiten dienst"of "Neeltje Jans". De Cubanen hebben ook zelf een bus gebouwd die uniek op de wereld is. Een truck met een lange oplegger. De oplegger is omgebouwd tot passagiersruimte. In het middden is de opbouw verlaagd om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Resultaat is een soort kameelvormige bus.

Kleine handelslui hebben weinig geld, maar willen hun nering wel op strategigsche plaatsen aanbieden. Dat leidt tot het gebruik van allerlei primitieve karretjes. Vissen doe je in een zelfgemaakt bootje van piepschuim en wrakhout. Op het platteland zijn paard- en wagen en ossekarren nog veel te zien.

Koetsen en karren

IMG_0310 (46K) IMG_0311 (44K)

IMG_0139 (51K) IMG_0193 (42K)

IMG_0202 (46K) IMG_0340 (61K)

IMG_0417 (50K) IMG_0441 (58K)

IMG_0545 (44K) IMG_0549 (45K)

IMG_0626 (47K)

→ naar boven

→ volgende pagina: Cuba landschap