Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Weblog - archief juli - december 2011

Zuid-Afrika

In november maakte ik een reis door Zuid-Afrika. Ik verbleef in de provincie Westkaap, het gebied dat zich ten noorden en oosten van Kaapstad uitstrekt. Je treft hier een unieke plantenwereld aan: het fijnbos. De vogelwereld telt hier een groot aantal (bijna) endemische soorten. Dit alles wijst op een apart klimaat en een betrekkelijk isolement van de rest van Afrika. De komende weken wat foto's van vogels en natuur uit dit gebied. Een reisverslag volgt later.


30 december 2011, Lesser Double-Collared Sunbird, Zuid-Afrika

Lesser Double-Collared Sunbird

Een kleurig en sierlijk vogeltje dat zich tegoed doet aan de nectar van de bloemen in het fijnbos. Redelijk vaak te zien op de juiste plekken. Beperkt tot Zuidelijk Zuid-Afrika.


18 december 2011, Knysna Turaco, Zuid-Afrika

Knysna Turaco Knysna Turaco / Knysnaloerie
(klik op foto voor vergroting)

De Toerako's komen alleen in Afrika voor. Er zijn een twintigtal soorten. Ze zijn vrij groot (ruim 40 centimeter), eten vruchten van bomen en bewegen zich daarom voornamelijk in de kronen van bomen. De meeste soorten hebben prachtige kleuren. Zo ook de Knysna Turaco of Knysnaloerie die alleen langs de kuststrook van de indische Oceaan in Zuid-Afrika voorkomt. Die kuststrook is vochtig en heeft in zomer en winter een zacht tot warm klimaat. Van oorsprong groeide hier een vochtig (sub)tropisch bos, waarvan nu veel heeft moeten wijken. De Kysna Turaco duikt direct op als je een paar honderd kilometer ten oosten van Kaapstad het eerste Afromontane bos ziet, dat hier tot op zeenniveau groeit, voornamlijk nogg slechts in smalle rivierdalen die niet geschikt waren voor menselijke exploitatie. Wij streken neer bij een plaatsje met de veelzeggende naam "Wilderness", op de campsite van het gelijknamige Nationalew Park. Eerst hoorden we bij tijd en wijle een zacht kowkowkowkow-geluid opstijgen. Later zag ik in de bomen op onze campsite verschillende Knysna Toerako's. Als ze vliegen hebben ze prachtige karmijnrode ondervleugels. Ze zijn lastig te fotograferen, omdat ze zich het liefst verstoppen in de boomkruinen.


13 december 2011, Red-winged Starling, Zuid-Afrika

Red-winged Starling Red-winged Starling / Rooivlerkspreeu
(klik op foto voor vergroting)

De Red-winged Starling is een van de meest voorkomende vogels hier. Je ziet ze vrijwel overal, in kleine groepjes, brutaal, met een mooi liedje en roodbruine veugeltipppen als ze vliegen. Deze "rooivlerkspreeu" komt in zuidelijk en oostelijk Afrika voor. Hij heeft nog diverse naaste verwanten met rode handpennen. Een soort met voornamelijk witte handpennen ( Pale-winged Starling) komt in het noordwesten van zuidelijk Afrika voor.


Berkenwoude, Krimpenerwaard - Klapekster, 14 oktober 2011

klapekster14okt11_1456 (43K) Klapekster

Wandelend over de Elserkade, zag ik een vogel van het formaat spreeuw met een witte onderkant en een donkere bovenkant opvliegen. Wat later zag ik een klapekster in een boom zitten. Hij liet zich redelijk dicht benaderen. Hij vloog wat heen en weer tussen hoge zitplekken in het geboomte langs de kade. Ik kon goed de witte strepen aan de onderkant van zijn vleugels zien. De klapekster is onmiskenbaar. Er zijn weliswaar soorten die erg op hem lijken, maar die zijn in Nederland niet aanwezig. Klapeksters trekken momenteel vanuit Scandinavië wat naar het zuiden. Ik zag op waarneming.nl dat er op 14 oktober enkele tientallen zijn waargenomen, gespreid over het land. De meeste waarnemingen langs de kust (waar veel trektellers actief zijn). Het Hollandse weidelandschap is tegenwoordig geen normale verblijfplaats meer voor klapeksters. In de winter zijn ze in Nederland vooral op grote heidevelden te vinden en een enkele in de duinen. Mijn exemplaar zal dus wel een doortrekker zijn geweest. Maar, vlakbij mijn waarnemingsplaats, is in de Berkenwoudse driehoek een stuk natuur in ontwikkeling, dat wellicht wel geschikt is voor langduriger verblijf van een klapekster.


Ierland - West Cork, september 2011

roek_sep2011_1320 (34K) Roek

Eind augustus, begin september was ik een weekje in Ierland. In het uiterste zuidwesten. Een cottage aan de kust op het schiereiland Toehead vormde de uitvalsbasis voor allerlei tochtjes. De kust was steeds dichtbij. In Ierland zie je alleen bonte kraaien. De roek - zie boven - komt er naast de bonte kraai veel voor. Natuurlijk keek ik naar zeevogels. Veel grote mantelmeeuwen en veel Jan van Genten: foto's hieronder. Op steile kliffen huisden nog de noordse stormvogels, die zo prachtig met stijve vleugels kunnen vliegen. De alken, zeekoeten, zwarte zeekoeten en papagaaiduikers waren kennelijk al ver op zee. Ik heb ze in het zuidwesten niet gezien. Het weer was niet erg goed voor de zeevogeltrek: zwakke zuidelijke en zelfs oostelijke winden. Een bezoek aan Mizen Head, een kaap die ver in de Atlantische Oceaan steekt, leverde wel twee grote jagers op en duizenden pijlstormvogels die langs trokken. Het moeten noordse pijlstormvogels geweest zijn, hoewel de afstand en het licht niet gunstig genoeg waren om dit met zekerheid vast te stellen.

janvangent_sept2011_9485a (42K)

janvangent2_sep2011_9503a (64K) Jan van Genten

Paardenbijter Paardenbijter (klik op de foto voor een vergroting)

paardenbijterdetail_9295 (73K) Deatail paardenbijter

Ook in Ierland komen ruim twintig soorten libellen voor en er waaien er ook nog enkele aan. Hierboven de in vrijwel heel Europa veel voorkomende paardenbijter. In Ierland vind je deze alleen in het zuiden.

Meer berichten in het

→weblog archief

→naar boven