Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblogarchief
oktober (2) 2019

Noordzeetochtje

Vogels spotten op zee

Dit jaar ging ik begin oktober mee met een dagtochtje voor de kust van Scheveningen. Een boot vol vogelaars, belust op het spotten van zeevogels, hopend op veel mooie soorten nu in de tijd van de najaarstrek. De boot vaart tot zo'n 25 kilometer uit de kust en dan met een boog weer terug. Beide keren dat ik mee was. bleken de meeste (interessante) vogels niet al te ver van de kust te vertoeven. Een handvol deskundige vogelaars helpt de deelnemers bijzondere soorten waar te nemen en te herkennen. Om vogels aan te trekken wordt er rijkelijk visafval overboord gezet: "chummen", alsof je op een vissersboot vaart. Achter de boot onstaat een ware opstoot van krijsende en vechtende vogels, vooral meeuwen en Jan-van-genten weren zich.

Vechten om aas
Vechten om visafval

Er stond een zwakke aflandige wind. Een prettig gevolg hiervan voor zeeziektegevoelige zielen was, dat de zee erg kalm was. Een minder gewenst effect: uit het noordwesten aangewaaide vogels van de ruime zee, die je niet snel vanaf de kust zult zien, zoals bv. de Noordse stormvogel, ontbraken. Nog een effect: langs de kust trekkende zangvogels werden de zee op gewaaid. Vanaf onze boot zagen we er heel wat. Soms landde er een op onze boot, zoals een Goudhaan en een Zanglijster. Niet steeds liep dat goed af. Zo greep een Kleine mantelmeeuw een wanhopig om de boot vliegende Lijster.

Goudhaan (48K)
Goudhaan
Zanglijster (54K)
Zanglijster

Grote meeuwen als Zilvermeeuwen en Kleine mantelmeeuwen komen in vier verschillende jaarkleden voor. Een fikse opgave was (voor mij) het tussen al die meeuwen een enkele Pontische meeuw en Geelpootmeeuw te onderscheiden. De Pontische meeuw is pas vrij recent als aparte soort erkend. Hij is afkomstig uit Zuid-Oost Europa en breidt zijn leefgebied langzaam naar het noordwesten uit. Hij hybridiseert wel met andere grote meeuwen, zodat het een lastig te determineren soort is. Ik denk dat op onderstaande foto een tweedejaars Pontische meeuw te zien is: zwart kraaloogje, "sjaal" en vrijwel witte kop met lange snavel.

Pontische meeuw 2e kalenderjaar (32K)
Pontische meeuw 2e kalenderjaar

Makkelijker is het De Jan-van-gent te herkennen. Opmerkelijk hoeveel er vlak voor de kust rondvliegen in deze tijd van het jaar. Voor de goede waarnemer zijn ze ook vanaf de havenhoofden van Scheveningen waar te nemen. Er vliegen hier vooral onvolwassen exemplaren rond.

Jan-van-gent 3e winter (42K)
Jan-van-gent 3e winter

Echt zeldzame trekkers, hebben we op deze dag niet gezien. Er vlogen enkele Grote jagers langs. Een kwam even achter de boot bij het uitgeworpen aas kijken. Andere vogels bleven vrij ver weg zoals een Middelste jager (waarschijnlijk). Slechts enkele Zeekoeten en een Alk. En ook ver weg een paar Dwergmeeuwen.

Grote jager juv. (34K)
Grote jager juv.
Zeekoet (107K)
Zeekoet

Een kilometer uit de kust vloog een lange sliert Zwarte zee-eenden. Al met al was het een aardige en onderhoudende dag.

Zwarte zee-eenden (73K)
Zwarte zee-eenden

> naar boven

> vorig weblog

Klik voor reactie

Rolf Riethof © 2019