Rietblog

wandelingen in Nederland, verre reizen, waarnemingen van vogels

Weblogarchief
december 2016

Decembervogels

In december is er vaak veel te zien op vogelgebied. Nadeel van deze maand is dat het weer vaak niet erg meewerkt en voor de fotograferende vogelaar is het licht vaak belabberd.

Half december maakt ik mijn tradtionele winteruitstapje naar de Brouwersdam en Schouwen-Duiveland. Het was een dag met een harde westenwind. De zee was ruw en het was vloed. Niet erg gunstig voor rustig waarnemen. Toch zag ik al snel wat ijseenden dobberen. Die zie je hier vrjwel altijd midden in de winter. Elders in Nederland zijn ze slechts sporadisch te vinden. Als het koud wordt in de Oostzee trekken deze eenden wat naar het zuidwesten. Op de foto twee vrouwtjes. Helaas voor de foto bleven ze nogal ver van de kant.

260A3853 (34K)
IJseend (f)

Nog verder weg zag ik rodkeelduikers, ook vaste prik, als je ze weet te herkennen op grote afstand. Meestal houdt een groepje zich op tussen de spuisluis in de dam en het strand van Schouwen, maar dan wel zo'n 800 meter uit de kust in de buurt van een baken. Wel te fotograferen was deze kuifaalscholver, die dichtbij de spuilsuis aan het vissen was. Geen kuif zichtbaar, ook geen "hoog voorhoofd", maar de vorm en de kleur (gelig) van de snavel onderscheiden deze kuifaalscholver van de gewone aalscholver. Kuifaalscholvers houden meer van rotsige kusten. In Nederland zie je ze daarom vooral in de buurt van forse stenen dammen en dijken.

260A3864 (38K)
Kuifaalscholver

Na de Brouwersdam reed ik naar de "wetlands" van het plan lepelaar, tussen Zierikzee en de Oosterscheldebrug. Het was hoog water, dus er zaten talloze overijende steltlopers. Tureluurs, bonte strandlopers, bontbekplevieren, wulpen, rosse grutto's, kluten. Ik zag ook vrij veel watersnippen tusssen de lage begroeiing. En natuurlijk veel ganzen.

In de kleine plasjes dichtbij de buitendijkse horecagelegenheid, zag ik twee kennelijk overwinterende lepelaars. Een gekleurringd exemplaar op de foto.

260A3883 (43K)
Lepelaar

Een kleine zilverreiger - met zwarte snael -, die in de vlucht zijn wat gore gele voeten toonde.

260A3881 (28K)
Kleine zilverreiger

En als contrast een grote zilverreiger, die met zijn felgele snavel al vooruitliep op de lente.

260A3896 (6K)
Grote zilverreiger

Tussen kerst en nieuwjaar bracht ik een bezoek aan het gebied Lentevreugd bij Wassenaar. Eerder was ik daar al te vergeefs voor de steppenkiekendief. Nu zat er een bonte kraai, die ik pas vond nadat ik het hele gebied had afgestruind. Dat was overigens geen straf. Dat leverde ook nog een oeverpieper op, een vogel die je ook niet zo snel ziet. Tegenwoordig is de bonte kraai een zeldzaamheid in Nederland. Ik zag er voor het laatst een in een vrij strenge winter in de jaren negentig op de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam.

260A3908 (39K)
Bonte Kraai

Ik kon het jaar 2016 op oudejaarsdag afsluiten met Humes Bladkoning in Noordwijkerhout, een nieuwe vogel voor mij. Eerlijk gezegd zag ik hem niet erg goed en alleen dankzij de aanwijzing van de enige andere vogelaar ter plekke. Toen hij vertrokken was heb ik de roep laten horen en... inderdaad, ik hoorde de vogel reageren, maar ik kreeg hem niet meer in het oog. Het was er buitengewoon onrustig doordat er voortdurend vuurwerk werd afgstoken.

<

Weblog. In mijn weblog op deze pagina bericht ik aan de hand van enkele foto's over waargenomen vogels, en andere opmerkelijke zaken op het gebied van natuur, cultuur en samenleving. Rolf Riethof maakt www.rietblog.nl

Wandelen. Ik wandel graag door het Nederlandse landschap. Ik kijk en zie dat ons landschap voortdurend op de schop wordt genomen. De resultaten zijn wisselend. Wat ik als wandelaar zie, staat te lezen in verslagen van mijn meerdaagse wandelingen.

Reizen. Sinds 15 jaar maak ik verre reizen. Op de site reisverslagen vanaf 2009 voorzien van veel foto's en informatie van dag tot dag over praktische zaken, land en natuur.

Vogels. Op verre reizen kijk ik - ook - naar vogels. Een beeld van wat je als vogelliefhebber op deze reizen kunt zien. Een selectie van mijn beste vogelfotos zit er bij.