Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Etappes

Grenslandpad 9. Oude Buisse Heide - Rijsbergen.

23 april 2013. 19,2 kilometer. ------------- Klik hier voor een kaart met de gps-route

Deze dag een etappe met veel bos, dras, heide, weide, singel en akkerland. Landschappelijk een mooie etappe. En dat wordt onderstreept door de lente die zich stevig toont.

IMG_4865a (46K)Lente breekt aan

Ik start bij de parkeerplaats bij de Angorahoeve op de Oude Buisse Heide. Eerst loop ik recht op een theekoepel af, maar honderd meter ervoor gaat het pad naar links. Door een dun dennenbos bereik ik de min of meer open heide. Ik steek die over.

IMG_4874 (33K) IMG_4875 (32K)

Buiten de toegestane paden

Volgens mijn boekje moet ik nu rechtsaf een brede grasweg op. Er is echter geen weg, wel prikkeldraard. Daardoor laat ik me niet weerhouden. Ik ga het veld in langs restanten van wat vroeger de grasweg was. Ik stuit hier op vennetjes, bergeenden en zwaluwen, een tapuit, een koppel patrijzen, Canadese ganzen, hazen. Ik struin door nieuwe natuur. Greppels en riet met water & prikkeldraad dwingen mij tot het maken van omwegen. Verboden terrein! Maar wel zo spannend.

IMG_4880 (47K) IMG_4885 (26K)

Ongebaand pad en tapuit op paaltje

Gelouterd en ongeschonden bereik ik weer de route en onder het geschater van groene spechten wandel ik door bossen en langs fraaie doorkijkjes. Menig verantwoorde wandeling is hier uitgezet. Te midden van de voormalige moeren en bossen ligt het oudste cafe van Brabant: de herberg "In den Anker". Hier dient men koffie op met Chaamse appeltaart. Verschillende biersoorten zijn hier te koop. Maar het is nog te vroeg voor zo'n uitspatting. Volgens de waardin komen hier zeker wat Grenslanpadlopers langs. Al zag ik er tot dusver nog erg weinig. En volgens haar is het verderop erg moeilijk om met het openbaar vervoer de etappepunten te bereiken.

IMG_4898 (37K) IMG_4897 (54K)

Het oudste cafe van Brabant

Ik bekijk het landhuis van de (niet-katholieke!) familie van der Hoeven dat tegenover de herberg ligt.

IMG_4894 (144K)

Negentiende eeuws landhuis van de van der Hoevens, tegenover de Herberg 'In den Anker'

Vandaar ga ik alweer door bos, door een beukenlaan, in de richting van het klooster Maria Toevlucht. Het functioneert nog als spiritueel centrum. Je komt er niet bij. Het gebouw is trouwens een weinig aantrekkelijke bakstenen kolos. De zon komt steeds meer door en de temperatuur stijgt voor het eerst deze maand naar aangename waarden.

IMG_4905 (56K) IMG_4910 (51K)

Beuken en beken

Het nu volgende bosgebied is doorsneden door beken en daarachter zie ik drassige velden met biezen en een vogelkijkhut. Mijn route gaat echter verder langs een kaarsrechte zandweg met betonnen fietspad.

IMG_4892 (47K) IMG_4907 (59K) IMG_4918 (47K) IMG_4921 (57K)

Onderweg verschillende paal- hek- en afsluitingswerken

Ik draai het bos weer in en langs de bosranden bekijk ik de verschillende wijzen waarop men afschedingen heeft aangebracht. Ik zie nu meer weiden en vers geploegde akkers & aardbeienvelden, de roem van Rijsbergen dat ik, zij het met misleidende omwegen, steeds dichter nader. Daar is vandaag mijn eindpunt.

IMG_4925 (116K)

Versgeploegde akker in de buurt van Rijsbergen

→ naar boven

→ volgende etappe