Rietblog.nl

wandelen, reizen, vogels

Groene Hart Pad zuid

voeten

Geveltekens

IMG_1432 (20K) IMG_1433 (11K) IMG_1434 (16K) Niet alleen in Twente, ook bij Stompwijk zag ik diverse geveltekens

Meer wandelen over gras mogelijk?

IMG_1419 (43K) Pad van Vlist naar Stompwijk

klapekster14okt11_1456 (35K) Klapekster bij Elzerkade in Krimpenerwaard, 14 oktober 2011

IMG_1421 (87K) Brandnetels

IMG_1429 (82K) Niet elke boer is netjes

IMG_1441 (80K) Lantaarn

IMG_1460 (41K) Rozenbottels in oktober

IMG_1469 (57K) In de Berkenwoudse driehoek

→ naar boven

Vlist - Ouderkerk aan den IJssel

Etappe 4 - 14 oktober 2011

Weer een etappe door weilanden. In Vlist zie ik een paar late boerenzwaluwen vliegen. Vanuit Vlist ga ik eerst over een aardig fietspad westwaarts. Het is 's nachts koud geweest, dus de planten op de grond hebben een dikke laag druppels op hun bladeren. Over een bruggetje kom ik op een smalle asfalt weg waarlangs voornamelijk boerenbedrijven zijn gevestigd. Slechts een enkel huis is duidelijk van een niet boerende bewoner. Dat is langzamerhand zeldzaam.

Stolwijk

Voor Stolwijk is de route van het Groene Hartpad omgeleid. De omleiding voert me door Stolwijk. Langs de Tentweg staan veel zeer kleine huisjes uit vervlogen tijden. Hier moeten vroeger arme mensen gewoond hebben. In het centrum is er markt en in een zijstraat manst een geestelijk gehandicapte bij een klein draaiorgeltje. Stolwijk uit gaat over de Benedenkerkseweg en vervolgens de Benedenheulseweg. Al met al loop ik wel 10 kilometer over asfalt.

Elzerkade en klapekster

Bijna aan het eind van deze weg wordt het eindelijk weer lopen over gras: de Elzerkade. Aanvankelijk zie ik geen elzen of ander geboomte langs de kade, maar na een witvoetbrugje zijn ze er wel. Waar de Elzerkade uitkomt op een naamloze halfverharde weg langs de Graafwetering, zie ik een klapekster. Dat is een vogel die je niet in dit deel van Nederland verwacht. Hoewel, in deze tijd van het jaar trekken er wat door het land op zoek naar een vaste stek, meestal op een grote heide, waar ze vanuit een boomtop op insecten, kleine vogels en muizen jagen. Voor meer informatie over de klapekster zie mijn weblog van 14 oktober: → Klapekster

Berkenwoudse Driehoek

Hier vlakbij is een natuurgebied dat door het Zuid-Hollands Landschap wordt ontwikkeld en beheerd: de Berkenwoudse Driehoek. Nu werd de bovenlaag van een weiland afgehaald om schraal grasland te herstellen. Dit is een deel van de Krimpenerwaard die van oudsher nogal nat was en waar oude natuur nog redelijk in tact was. De landherinrichting (de vroegere ruilverkaveling) heeft hier pas vrij recent plaats gevonden. Zo werd meer prioriteit gegeven aan natuurwaarden, zoals rond de eeuwwisseling nog belangrijk werd gevonden Wat verderop zijn de Berkenwoudse Hoge en Lage Boezem, ook al zulke prachtige natuurrelicten.

Afgelopen voorjaar was ik hier voor het eerst. Boven de sloten in vochtige weilanden vlogen zwarte sterns en er scharrelde een purperreiger. De sterns waren nu verdwenen, maar ik zag nog wel een purperreiger, een jong exemplaar. Wel laat voor de trek. Bij de eendenkooi Kooilust was in het voorjaar een prachtig blauwgrasland, blauw van de gentianen. Nu was het gras gemaaid.

Alternatieve route

Ik volgde hier een andere route dan die van het Groene Hartpad. De gemarkeerde route gaat vanaf de eerder genoemde naamloze halfverharde weg rechtsaf verder over de Wellepoort, een asfaltweg en vervolgens linksaf over de Ouderkerkse Landscheiding. Ik liep bij de Wellepoort rechtdoor verder over de halfverharde weg. Op deze route zie je meer van het natuurgebied, waaronder dat blauwgrasland bij de eendenkooi. Uiteindelijk kom je ook op de Ouderkerkse Landscheiding uit en wel op het laatste en mooiste stuk, dat tot voorkort niet toegankelijk was. Hier staan in plaats van elzen en wilgen lijsterbessen langs de kade. Nu in de herfst waren de rode bessen een lekkernij voor veel vogels.

Meer wandelen over gras mogelijk?

Van hier was het nog een uur lopen tot in het hartje van Ouderkerk aan den IJssel, het eindpunt. Een mooie wandeling vandaag met wat te veel asfalt. Er zijn meer graskades en weilanden die in de route opgenomen zouden kunnen worden, maar kennelijk liggen de eigenaren dwars.

→ naar boven

→ Oudekerk aan den IJssel - Berkel Rodenrijs